Προετοιμασία πριν από το χειρουργείο· Παρακλινικές εξετάσεις (Εξετάσεις αίματος, Ακτινογραφία θώρακος, Ηλεκτροκαρδιογράφημα) γίνονται 2-3 εβδομάδες προ του χειρουργείου.

Επίσης η πλειονότητα των ασθενών, εφόσον το επιθυμούν, θα υποβληθούν προεγχειρητικά σε αξονική τομογραφία / αγγειογραφία (CT-angiography) για την μελέτη της αγγειακής ανατομίας της δότριας περιοχής.
Η CT-angiography δίνει την προεγχειρητική δυνατότητα αναγνώρισης της καλύτερης διατιτρώσας πάνω στην οποία θα βασιστεί ο κρημνός.

Όλοι οι ασθενείς θα υποβληθούν σε υπερηχογραφική μελέτη (Duplex Ultrasonography) των αγγείων της δότριας και λήπτριας περιοχής. Οι παραπάνω μελέτες ευοδώνουν τον προεγχειρητικό σχεδιασμό και την ασφάλεια της ασθενούς.

· Σε γενικές γραμμές αποφεύγεται η χρήση ασπιρίνης, ιβουπροφαίνης, μη στερινοειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, καθώς και τα φυτικά φάρμακα τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν τη χειρουργική επέμβαση. Ανατρέξτε στο εσώκλειστο φαρμακευτικών οδηγιών σε περίπτωση που πρόκειται να κάνετε χρήση κάποιου φαρμακευτικού σκευάσματος 2 εβδομάδες πριν το χειρουργείο.

· Μην καπνίζετε. Αποφύγετε το κάπνισμα για τουλάχιστον 6 εβδομάδες πριν και 6 εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση. Αυτό περιλαμβάνει και την παθητική έκθεση στο τσιγάρο. Το κάπνισμα προκαλεί σπασμό των αιμοφόρων αγγείων και μπορεί να προκαλέσει μερική ή πλήρη απώλεια του κρημνού καθώς και διαταραχή στην επούλωση των τραυμάτων.

· Πλυθείτε με αντισηπτικό σαπούνι (Betadine, Ambitasol κλπ) από τους ώμους προς τους μηρούς για 2 ημέρες πριν την χειρουργική επέμβαση. Δεν χρειάζεται συνταγή για την αγορά αντισηπτικού σαπουνιού.

· Ενημέρωσέ μας για κάθε κρυολόγημα, πυρετό, ή άλλες ασθένειες εμφανίζονται στις ημέρες πριν από την χειρουργική επέμβαση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Gravvanis A, Karakitsos D, Dimitriou V, Zogogiannis I, Katsikeris N, Karabinis
A, Tsoutsos D. Portable duplex ultrasonography: A diagnostic and decision-making
tool in reconstructive microsurgery. Microsurgery. 2010 Jul;30(5):348-53. PubMed
PMID: 20058299.
2. Gravvanis A, Dionyssiou DD, Chandrasekharan L, Francis I, Smith RW.
Paramuscular and paraneural perforators in DIEAP flaps: radiographic findings and
clinical application. Ann Plast Surg. 2009 Dec;63(6):610-5. PubMed PMID:
19816152.

3. Gravvanis A, Dionyssiou DD, Chandrasekharan L, Francis I, Smith RW. Avoiding
denervation of rectus abdominis in DIEP flap harvest: the importance of
paraneural perforators. Plast Reconstr Surg. 2009 Apr;123(4):1395-7; author reply
1397-8. PubMed PMID: 19337113.