Κρημνός SIEAΕλεύθερος κρημνός Επιπολής κάτω επιγαστρίων Αγγείων (SIEA)

Ο κρημνός αυτός αποτελείται μόνο από δέρμα και υποδόριο ιστό της κατώτερης κοιλιάς που αιματώνεται από τα επιπολής κάτω επιγάστρια αγγεία τα οποία διατρέχουν στο υποδόριο. Το πλεονέκτημα αυτού του κρημνού είναι η εύκολη και γρήγορη παρασκευή του και η μηδαμινή νοσηρότητα λόγω του ότι δεν ανοίγεται το κοιλιακό τοίχωμα. Λιγότερο από το 20% των ασθενών θα έχει αρκετά μεγάλα αγγεία ώστε να στηριχθεί ο ελεύθερος κρημνός πάνω σε αυτά, ενώ μόνο το ήμισυ της κατώτερης κοιλιάς μπορεί να μεταφερθεί με αξιοπιστία.