Ανάπλαση μαστού χρησιμοποιώντας ιστό από την ράχηΠλατύς ραχιαίος κρημνός
Όταν χρησιμοποιείται ιστός από την ράχη περιλαμβάνει τον πλατύ ραχιαίο μυ (latissimus dorsi) μαζί με το δέρμα και το λίπος που καλύπτει το μυ. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται αποκατάσταση με μισχωτό πλατύ ραχιαίο μυοδερματικό κρημνό. Ο ιστός από την πλάτη σας παρασκευάζεται και μετακινείται προς τα εμπρός στην περιοχή του μαστού διατηρώντας την αρτηρία και φλέβες του μυός ώστε να μην διαταραχθεί η αιμάτωσή του. Η μεταφορά του κρημνού αυτού δεν απαιτεί μικροχειρουργικές τεχνικές. Δεδομένου ότι οι περισσότερες γυναίκες δεν έχουν αρκετό λιπώδη ιστό στην πλάτη τους για την ανάπλαση μαστού, ο κρημνός της ράχης συνδιάζεται με την τοποθέτηση ενός ενθέματος ή expander ιστού .

Η θέση της τομής στην πλάτη σας θα εξαρτηθεί από το πλάτος της δερματικής νησίδας που απαιτείται για την αντικατάσταση του δέρματος που αφαιρείται κατά την μαστεκτομή. Συχνά, η τομή μπορεί να τοποθετηθεί έτσι ώστε το σουτιέν σας θα κρύψει την ουλή. Ο πλατύς ραχιαίος μυς που περιστρέφεται εμπρός θα οδηγήσει σε μια ογκώδη περιοχή κάτω από την μασχάλη. Για να ελαχιστοποιηθεί αυτή η διόγκωση διαιρούμαι τον καταφυτικό τένοντα του μυός ο οποίος πλέον συνδέεται μόνο από τα αγγεία του. Η διόγκωση στην περιοχή της μασχάλης θα μειωθεί με την πάροδο του χρόνου, αλλά μπορεί να παραμείνει σε κάποιο βαθμό.

Συχνά, μια πρόσθετη χειρουργική επέμβαση είναι η αντικατάσταση του expander που έχει τοποθετηθεί κάτω από τον κρημνό, με μόνιμο ένθεμα σιλικόνης. Ο κρημνός του πλατέως ραχιαίου μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί μετά από χειρουργική επέμβαση διατήρησης του μαστού, ώστε να συμπληρώσετε την παραμορφωμένη περιοχή που μπορεί να προκύψει μετά την αφαίρεση των ιστών του μαστού.

Σε κατάλληλα επιλεγμένες ασθενείς η εκτεταμένη παρασκευή του μυός (Extended Latissimus Dorsi Myocutaneous Flap) μπορεί να εξασφαλίσει την αποκατάσταση ικανοποιητικού όγλου μαστού χωρίς την χρήση ενθέματοςΗ ασθενής που θα επιλέξει αυτή την μέθοδο αποκατάστασης θα πρέπει να κατανοήσει ότι θυσιάζεται ένας μεγάλος ισχυρός μυς του σώματος και η λειτουργική επίπτωση θα ποικίλει από ασθενή σε ασθενή. Ένα ποσοστό γυναικών θα εμφανίσει αδυναμία να σηκώσει το άνω άκρο πάνω από τις 90º, ενώ η μυϊκή αδυναμία στην πλάτη μπορεί να επηρεάσει ασθενείς με αθλητικές δραστηριότητες όπως ορειβασία, κολύμβηση και τένις.

Πλεονεκτήματα της ανασυγκρότησης κρημνού LD:
Μικρότερης βαρύτητας χειρουργική επέμβαση και σχετικά γρήγορη ανάρρωση.

Καλύτερη κάλυψη του ενθέματος και κατά συνέπεια καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα από τις αποκαταστάσεις που γίνονται μόνο με ενθέματα
Καλή επιλογή για λεπτές ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία

Μειονεκτήματα της ανασυγκρότησης κρημνού LD:
Απαιτείται η χρήση ενθέματος κάτω από τον κρημνό για να δώσει επαρκή όγκο μαστού
Μπορεί να υπάρχουν επιπλοκές στο πίσω μέρος, όπου ο ιστός ελήφθη (καθυστερημένη επούλωση, συλλογή σερόματος)
Μυϊκή αδυναμία στην πλάτη μπορεί να επηρεάσει τους ορειβάτες, τους κολυμβητές και οι παίκτες του τένις

Υποψήφιες για αυτή την μέθοδο είναι οι λίγες εκείνες γυναίκες που για λόγους γενικότερης υγείας ή επειδή δεν έχουν διαθέσιμο ιστό στην κοιλία, μηρούς ή γλουτούς δεν είναι κατάλληλες για μικροχειρουργική αποκατάσταση του μαστού. Λόγω της νοσηρότητας της δότριας περιοχής, όταν πρέπει να αναπλάσουμε τον μαστό με ιστό από την πλάτη χρησιμοποιούμε τις παρακάτω παραλλαγές του κρημνού:

Κρημνός διατήρησης (muscle-sparing) του Πλατέως ραχιαίου κρημνού

Στον κρημνό αυτό θυσιάζεται ένα μικρό τμήμα του πλατέως ραχιαίου κρημνού που περιέχει τα διατιτραίνοντα τροφοφόρα αγγεία για το δέρμα, ενώ διατηρείται και η νεύρωση του μυός. Ο κρημνός αυτός χρησιμοποιείται για μερική αποκατάσταση μαστού, και για ολική αποκατάσταση μαστού σε συνδιασμό με ένθεμα σιλικόνης.

Διατιτραίνων κρημνός των Θωρακοραχιαίων κρημνών

Ο κρημνός αυτός βασίζεται σε ένα διατιτραίνων αγγείο που διέρχεται δια του πλατέως ραχιαίου μυός για να αιματώσει το υπερκείμενο δέρμα και λίπος που θα χρησιμοποιήσουμε στην αποκατάσταση. Η Παρασκευή του κρημνού είναι πιο χρονοβόρα ενώ απαιτεί υψηλότερο επίπεδο χειρουργικής τεχνικής και μικροχειρουργικής εμπειρίας. Η νοσηρότητα του κρημνού είναι σχεδόν μηδαμινή και τον χρησιμοποιόυμαι ευρέως στις αποκαταστάσεις μετά από μερικές μαστεκτομές ή δυσμορφίες που δημιουργούνται μετά από ογκεκτομές.