Άμεση ή Απωτερη Αποκατάσταση του Μαστού;Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αποκατάσταση του μαστού μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την μαστεκτομή σας, και αναφέρεται ως «άμεση άποκατάσταση.» Ανάπλαση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί εβδομάδες, μήνες ή χρόνια αργότερα. Αυτό είναι γνωστό ως «απώτερη αποκατάσταση».

Η απόφαση να γίνει άμεση ή απώτερη αποκατάσταση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων:

Στάδιο του καρκίνου του μαστού
Κατάσταση της υγείας σας
Προτίμηση και τον τρόπο ζωής σας
Διάφορες θεραπείες (όπως η ακτινοβολία) που απαιτούνται για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού

Άμεση Αποκατάσταση

Πλεονεκτήματα

Μειωμένο κοινωνικό και συναισθηματικό κόστο για την ασθενή
Καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα
Ενδεχομένως λιγότερες χειρουργικές επεμβάσεις
Χαμηλότερο συνολικό χειρουργικό κόστος
Δεν υπάρχει διαφορά στο ποσοστό τοπικής υποτροπής του καρκίνου
Δεν υπάρχει διαφορά στην ικανότητα να ανίχνευσης τοπικής υποτροπής του καρκίνου
Δεν υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην έναρξη συμπληρωματικών θεραπειών του καρκίνου.

Μειονεκτήματα
Μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας και αποκατάστασης από ό, τι αν είχατε μόνο μαστεκτομή
Περισσότερα μετεγχειρητικές ουλές από ό, τι αν είχατε μόνο μαστεκτομή

Απώτερη Αποκατάσταση

Πλεονεκτήματα

H συμπληρωματική θεραπεία και κυρίως η ακτινοθεραπεία δεν προκαλούν προβλήματα στον ανακατασκευασμένο μαστό.
Η Ασθενής έχει περισσότερο χρόνο να εξετάσει τις επιλογές αποκατάσταση του μαστού και να επιλέξει με νηφαλιότητα

Μειονεκτήματα

Η ασθενής παραμένει ακρωτηριασμένη με ποικίλες επιπτώσεις στην ψυχολογία της και στην κοινωνική ζωή της.
Η ανάπλαση απαιτεί πρόσθετη χειρουργική επέμβαση και περίοδο ανάρρωσης
Η ανάπλαση του μαστού μπορεί να είναι πιο δύσκολη με τις ουλές της μαστεκτομής
Σε γενικές γραμμές το αισθητικό αποτέλεσμα είναι λιγότερο ικανοποιητικό συγκριτικά με εκείνο της άμεσης αποκατάστασης

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Gravvanis A, Smith RW. Shaping the breast in secondary microsurgical breast reconstruction: Single- vs. two-esthetic unit reconstruction. Microsurgery. 2010 Jun 14. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 20853326.