Αποκατάσταση με χρήση ενθεμάτωνΗ αποκατάσταση μαστού με ενθέματα παρά τα σημαντικά μειονεκτήματα όσο αναφορά το μακροχρόνιο αισθητικό αποτέλεσμα, είναι μια δημοφιλής μέθοδος δίχως να απαιτείται χειρουργική παρέμβαση σε άλλο σημείο του σώματος και που σε προσεκτικά επιλεγμένους ασθενείς μπορεί να προσφέρει ένα αποδεκτό αποτέλεσμα. Η ασθενής που επιλέγει αυτή την μέθοδο αποκατάστασης πρέπει να κατανοήσει την δυσκολία δημιουργίας μιας φυσιολογικής «πτώσης» του ανακατασκευασμένου μαστού και την εξαιρετικά υψηλή πιθανότητα δημιουργίας κάψας (ουλώδους ιστού) γύρω από το ένθεμα με αρνητικές συνέπειες στο σχήμα του μαστού. Η ανάπλαση μαστού με ενθέματα δεν είναι εφ’ όρου ζωής. Επίσημα στατιστικά από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA, USA, Αύγουστος 2009) έδειξαν ότι το 50% των αποκαταστάσεων μαστού με ενθέματα στην 7ετία θα έχει αποτύχει (αφαίρεση του ενθέματος με ή χωρίς νέα αποκατάσταση με αυτόλογο ιστό).
Παρά ταύτα, οι ασθενείς ανάλογα με τον τρόπο ζωής τους και την προτίμησή τους, μπορούν να επιλέξουν αποκατάσταση του μαστού τους με ενθέματα αντί για αυτόλογο ιστό. Οι καλύτερες υποψήφιες για αποκατάσταση με ενθέματα είναι:

Aδύνατες γυναίκες δίχως πτώση του ετερόπλευρου μαστού

Aδύνατες γυναίκες με αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή

Γυναίκες που έχουν υποστεί skin-sparing (δέρμα-προστατευτική μαστεκτομή) μαστεκτομή

Γυναίκες, οι οποίες δεν διαθέτουν επαρκή ιστό στην κοιλιακή χώρα, τους γλουτούς ή την πλάτη ή δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον δικό τους ιστό

Απαραίτητη προυπόθεση για την αποκατάσταση με ένθεμα είναι ότι η ασθενής δεν έχει λάβει ή δεν θα λάβει συμπληρωματική Ακτινοβολία.

Πλεονεκτήματα της αποκατάστασης μαστού με ένθεμα
Μικρής βαρύτητας χειρουργική επέμβαση και γρήγορη ανάρρωση
Λιγότερες ουλές
Ικανοποιητική αποκατάσταση του όγκου του μαστού με ενδυμασία

Μειονεκτήματα της της αποκατάστασης μαστού με ένθεμα
Ανάγκη για συχνές επισκέψεις στο γραφείο για τη διαδικασία διάτασης των ιστών
Διαδικασία σε δύο στάδια:
Tissue Expander (διατατής ιστών) τοποθετείται στο πρώτο στάδιο και ακολουθεί η αντικατάστασή του από μόνιμο ένθεμα σιλικόνης στο δεύτερο στάδιο.
Δύσκολο να επιτευχθεί συμμετρία με τον ετερόπλευρο υγιή μαστό, ειδικά όταν είναι πτωτικός
Δύσκολο να επιτευχθεί ικανοποιητική προβολή της ανακατασκευασμένης θηλής, λόγω λεπτού δέρματος
Ανάγκη αντικατάστασης των ενθεμάτων περιοδικά, πράγμα που σημαίνει περισσότερα χειρουργεία
Αποκατάσταση μαστού μόνο με ένθεμα δεν θα δημιουργήσει ένα φυσικό «πτωτικό» μαστό, ενώ ο μαστός θα είναι πληρέστερος στο άνω ήμισυ σε σύγκριση με τον φυσικό μαστού. 

Διαδικασία αποκατάστασης μαστού με ένθεμα
Μετά από την μαστεκτομή, ο Επανορθωτικός χειρουργός σας θα τοποθετήσει το Tissue Expander (μπαλόνι από σιλικόνη που διατείνεται με φυσιολογικό ορό) σε μια τσέπη που αποτελείται από τους μυες του θωρακικού τοιχώματος και το δέρμα που παραμένει από την μαστεκτομή.

 

 

Όταν ολοκληρωθεί η επούλωση του τραύματος, σε 2 περίπου εβδομάδες, προστίθεται σταδιακά στο expander φυσιολογικός ορός κατά τη διάρκεια επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία.

 

 

Η διάταση του ενθέματος επιφέρει διάταση στους μύες και στο υπερκείμενο δέρμα μέχρι στο επιθυμητό μέγεθος. Αυτή η διαδικασία διαρκεί συνήθως 2-3 μήνες, αλλά μπορεί να διαρκέσει περισσότερο εάν χρειάζεστε άλλες θεραπείες για τον καρκίνο, όπως η χημειοθεραπεία.

 

 

Όταν έχουμε επιτύχει την επιθυμητή διάταση, το expander παραμένει διατεταμένο στη θέση του για περίπου 1-3 μήνες περισσότερο. Η επόμενη χειρουργική επέμβαση , σε βάση εξωτερικού ασθενούς,συνίσταται στην αντικατάσταση του expander με το μόνιμο ένθεμα σιλικόνης.

 

Ο πλαστικός χειρουργός θα συζητήσει μαζί σας προεγχειρητικά τα διάφορα είδη των διαθέσιμων ενθεμάτων μαστού.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΘΕΜΑΤΩΝ