Αποκατάσταση μαστού- Ο ρόλος της μικροχειρουργικήςΣτη χειρουργική ανάπλαση του μαστού, ο πλαστικός χειρουργός ανακατασκευάζει το σύνολο ή μέρος του μαστού που έχει αφαιρεθεί χειρουργικά. Αυτό γίνεται με τη χρήση ενθεμάτων μαστού, ή αυτόλογου ιστού από ένα άλλο μέρος του σώματος. Ο στόχος της ανάπλασης είναι ο μαστός να δείχνει φυσικός και συμμετρικός όταν η ασθενής φοράει ρούχα.

Υποψήφιες για ανάπλαση του μαστού είναι γυναίκες που έχουν:

Διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού και είχε ή θα έχει μαστεκτομή (χειρουργική αφαίρεση του μαστού)

Διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού και είχε ή θα έχει χειρουργική επέμβαση διατήρησης του μαστού, όπως η μερική μαστεκτομή ή lumpectomy (χειρουργική αφαίρεση του όγκου και των γύρω ιστών του μαστού)

Βρέθηκαν να έχουν μια γενετική μετάλλαξη και θα έχει προφυλακτική μαστεκτομή (αφαίρεση των μη-καρκινικών μαστού για την πρόληψη του καρκίνου).

Η ανάπλαση μαστού μπορεί να λάβει χώρα την στιγμή της μαστεκτομής (Άμεσος Αποκατάσταση), ή αργότερα (Απώτερη Αποκατάσταση) όταν ολοκληρωθεί η θεραπεία της ασθενούς (Ακτινοθεραπεία ή/και Χημειοθεραπεία). Ανάπλαση μαστού είναι τεχικά εφικτό να πραγματοποιηθεί σε περιστατικά παραμόρφωσης του μαστού μετά μερική μαστεκτομή.
Σήμερα, μετά από 4 δεκαετίες εμπειρίας στην αποκατάσταση του μαστού, ο πλαστικός χειρουργός έχει στην διάθεσή του ποικίλες τεχνικές και μεθόδους. Κατά την επίσκεψή σας θα συζητηθούν όλες οι μέθοδοι αποκατάστασης, κίνδυνοι, οφέλη και μειονεκτήματα κάθε μεθόδου.
Ο πλαστικός χειρουργός θα εξετάσει τις προσωπικές προτιμήσεις σας, καθώς και το σχήμα του σώματος, προηγηθείσες χειρουργικές επεμβάσεις, τρέχουσα κατάσταση της υγείας και πάνω από όλα τις ανάγκες για την σωστότερη αντιμετώπιση και παρακολούθηση του καρκίνου. Συνήθως πριν την οριστική απόφαση της ασθενούς απαιτούνται περισσότερες από μια επισκέψεις της ασθενούς καθώς κάθε επιλογή έχει πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα ή δυνητικά ρίσκα. Εντούτις, οι μικροχειρουργικές τεχνικές είναι εκείνες που διασφαλίζουν ένα φυσικό αποτέλεσμα αποκατάστασης, με διάρκεια στον χρόνο και μηδαμινή νοσηρότητα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ