Αποκατάσταση ΓλώσσαςΑποκατάσταση κεφαλής

Η θεραπεία του καρκίνου της γλώσσας πρέπει να γίνεται από ομάδα εξειδικευμένων γιατρών. Γίνεται σταδιοποίηση με απεικονιστικές μεθόδους (αξονική και μαγνητική τομογραφία, σπινθηρογράφημα οστών) για να εξακριβωθεί πόσο ακριβώς έχει εξαπλωθεί η νόσος τοπικά, στις γειτνιάζουσες με τη γλώσσα περιοχές, στους λεμφαδένες ή και σε απομακρυσμένες περιοχές του σώματος.
Η χειρουργική επέμβαση, η ακτινοθεραπεία και η χημειοθεραπεία συνδυάζονται ανάλογα με το στάδιο της νόσου και της κατάστασης του ασθενούς.
Η πλαστική χειρουργική για την αποκατάσταση της λειτουργίας και εμφάνισης της γλώσσας όπως και η λογοθεραπεία, αποτελούν συχνά μέρος της θεραπείας. Αυτές χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα όταν είναι αναγκαίο να αφαιρεθεί ένα τμήμα της γλώσσας, των λεμφαδένων ή της σιαγόνας για να επιτευχθεί η αφαίρεση της ολότητας του κακοήθους  όγκου.

Για τους πολύ μικρούς καρκίνους της γλώσσας, η καλύτερη θεραπεία είναι η χειρουργική επέμβαση. Για μεγαλύτερους όγκους που έχουν επεκταθεί στους λεμφαδένες του λαιμού, πιθανόν να χρειάζεται συνδυασμός χειρουργικής αφαίρεσης και ακτινοθεραπείας.
Στις περιπτώσεις μεγάλων όγκων με λεμφαδενικές μεταστάσεις, είναι δυνατόν να γίνει εκτός από την αφαίρεση του καρκίνου από τη γλώσσα και αφαίρεση όλων των λεμφαδένων από τη μία ή και τις δύο μεριές του λαιμού. Η ολική αφαίρεση λεμφαδένων από τον τράχηλο, μειώνει τις πιθανότητες επανεμφάνισης του καρκίνου στο μέλλον. Στις περιπτώσεις αυτές, χορηγείται στη συνέχεια ακτινοθεραπεία για καταστροφή των καρκινικών κυττάρων που πιθανόν να παρέμειναν πίσω μετά από τη χειρουργική επέμβαση.
Εάν ο καρκίνος της γλώσσας έχει επεκταθεί σε τέτοιο σημείο που να επηρεάζει και διηθεί το μεγαλύτερο μέρος της γλώσσας, μπορεί να χρειαστεί μερική ή ολική αφαίρεση της γλώσσας, (γλωσσεκτομή). Πρόκειται για πολύ σοβαρή, μεγάλη επέμβαση και οι γιατροί πιθανόν να συστήσουν να γίνει αρχικά χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία για να μειωθεί ο όγκος. Εάν ο καρκίνος ανταποκριθεί και μειωθεί, τότε η επέμβαση μπορεί να γίνει σε μικρότερη έκταση.
Διάφοροι κρημνοί έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάπλαση της γλώσσας, με κρημνούς επιλογής στην μεν υφολική γλωσεκτομή τον ελεύθερο κερκιδικό κρημνό του αντιβραχίου (Radial Forearm Flap) στην δε ολική γλωσσεκτοκή ο ελεύθερος προσθιο-πλάγιος κρημνός του μηρού (ALT, Anterolateral Thigh Flap).

Ο ελεύθερος κρημνός του αντιβραχίου έχει ως πλεονεκτήματα την λεπτή υφή του, χρώμα και αρχιτεκτονική που προσομοιάζει με εκείνη των ιστών της κεφαλής και δυνατότητα αισθητικής επανανεύρωσης. Έχει σταθερή ανατομία, μακρύ και ευρύ αγγειακό μίσχο. Μειονέκτημά του η εμφανής ουλή στο αντιβράχιο και η νοσηρότητα που εμφανίζεται στα περιστατικά όπου υπάρχει ελλειπής πρόσληψη του δερματικού μοσχεύματος που είναι απαραίτητο για την κάλυψη του δευτερογενούς ελλείμματος. Εντούτις, τα προαναφερόμενα μειονεκτήματα ελαχιστοποιούνται με την χρησιμοποίηση τεχνητού δέρματος Integra (Gravvanis et al, 2006), αφήνοντας ένα άριστο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα. Στην τμηματική γλωσεκτομή, ο όγκος του κρημνού επαρκεί για να εξασφαλίσει ικανοποιητική λειτουργία κατάποσης και ομιλίας.

Ο προσθιο-πλάγιος κρημνός του μηρού (ALT, Anterolateral Thigh Flap) αποτελεί σήμερα βασικό εργαλείο στην Επανορθωτική Μικροχειρουργική λόγω των πολλών πλεονεκτικών χαρακτηριστικών του (μεγάλη αξιόπιστη δερματική νησίδα, μακρύ και ευρύ αγγειακό μίσχο, δυνατότητα να συμπεριληφθεί μυς στον κρημνό, μηδαμινή νοσηρότητα από την δότρια περιοχή). Στην αποκατάσταση ολικής γλωσσεκτομής δίνει τον απαραίτητο όγκο και κίνηση στην κατάποση και ομιλία.


Ασθενής 35 ετών με ακανθοκυτταρικό όγκο γλώσσας υπεβλήθει σε τμηματική γλωσσεκτομή και αποκατάσταση με ελεύθερο κερκιδικό κρημνό του αντιβραχίου ο οποίος αναστομώθηκε στα προσωπικά αγγεία. Δερματικό νεύρο του κρημνού συρράφθηκε με το γλωσσικό νεύρο προσδίδοντας αισθητήρια αποκατάσταση στην νεο-γλώσσα.

Η χρήση τεχνητού χορίου Integra στην δότρια περιοχή του αντιβραχίου εξασφαλίζει άριστο λειτουργικό αποτέλεσμα και ικανοποιητικά αισθητικό αποτέλεσμα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

The use of integra artificial dermis to minimize donor-site morbidity after suprafascial dissection of the radial forearm flap.
Gravvanis AI, Tsoutsos DA, Iconomou T, Gremoutis G.Microsurgery. 2007;27(7):583-7

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ