Αποκατάσταση ΓνάθουΗ αποκατάσταση της κάτω γνάθου γίνεται με μεταφορά οστού και μαλακών ιστών από άλλα μέρη του σώματος με μικροχειρουργικές τεχνικές. Η ανακατασκευή της γνάθου με αγγειούμενο οστικό κρημνό επιτρέπει την τοποθέτηση εμφυτευμάτων από τον γναθοχειρουργό, πάνω στα οποία μπορούν να στηριχθούν προσθετικές εργασίες οι οποίες θα αποκαταστήσουν την λειτουργία της μάσησης καθώς και την εμφάνιση του ασθενούς.
Η αποκατάσταση της συνέχειας της κάτω γνάθου είναι απαραίτητη σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση κακοήθους ή καλόηθους όγκου του στόματος. Τα αυτομοσχεύματα, αγγειούμενα ή μη, λαμβάνονται από τη λαγόνια ακρολοφία, την περόνη και την ωμοπλάτη. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις, η άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων επιτρέπει την γρήγορη αποκατάσταση της λειτουργίας του στοματογναθικού συστήματος.
Τα ελλείμματα μετά από εκτομή της άνω γνάθου μπορούν να είναι αρκετά εκτεταμένα και να περιλαμβάνουν ακόμα και αφαίρεση του οφθαλμικού βολβού. Σ αυτές τις περιπτώσεις η αποκατάσταση του ελλείμματος γίνεται με τη βοήθεια ελεύθερων κρημνών συχνά σε συνδυασμό με προσθετικά συνθετικά υλικά τα οποία αντικαθιστούν τους ιστούς που ελλείπουν και εμποδίζουν την επικοινωνία μεταξύ της στοματικής κοιλότητας και του οφθαλμικού κόγχου.

Η αποκατάσταση της κάτω γνάθου γίνεται με μεταφορά οστού και μαλακών ιστών από άλλα μέρη του σώματος με μικροχειρουργικές τεχνικές. Η ανακατασκευή της γνάθου με αγγειούμενο οστικό κρημνό επιτρέπει την τοποθέτηση εμφυτευμάτων από τον γναθοχειρουργό, πάνω στα οποία μπορούν να στηριχθούν προσθετικές εργασίες οι οποίες θα αποκαταστήσουν την λειτουργία της μάσησης καθώς και την εμφάνιση του ασθενούς.
Η αποκατάσταση της συνέχειας της κάτω γνάθου είναι απαραίτητη σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση κακοήθους ή καλόηθους όγκου του στόματος. Τα αυτομοσχεύματα, αγγειούμενα ή μη, λαμβάνονται από τη λαγόνια ακρολοφία, την περόνη και την ωμοπλάτη. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις, η άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων επιτρέπει την γρήγορη αποκατάσταση της λειτουργίας του στοματογναθικού συστήματος.
Τα ελλείμματα μετά από εκτομή της άνω γνάθου μπορούν να είναι αρκετά εκτεταμένα και να περιλαμβάνουν ακόμα και αφαίρεση του οφθαλμικού βολβού. Σ αυτές τις περιπτώσεις η αποκατάσταση του ελλείμματος γίνεται με τη βοήθεια ελεύθερων κρημνών συχνά σε συνδυασμό με προσθετικά συνθετικά υλικά τα οποία αντικαθιστούν τους ιστούς που ελλείπουν και εμποδίζουν την επικοινωνία μεταξύ της στοματικής κοιλότητας και του οφθαλμικού κόγχου.

 

Η περόνη αποτελεί τον κρημνό εκλογής για αποκατάσταση οστικών ελλειμμάτων γνάθου λόγω της άριστης ποιότητας φλοιώδους-σπογγώδους οστού που επιδέχεται πολλές οστεοτομίες ώστε να επιτευχθεί τα επιθυμητό σχήμα γνάθου. Έχει σταθερή ανατομία, ευρύ και μακρύ αγγειακό μίσχο και αξιόπιστη δερματική νησίδα για την ταυτόχρονη κάλυψη ενδοστοματικών ελλειμμάτων. Επιπλέον η απώλεια της περόνης συνοδεύεται από μηδαμινή νοσηρότητα για το πόδι

Ασθενής με αδαμαντινοβλάστομα (καλοήθης όγκος) κάτω γνάθου υπεβλήθει σε γναθεκτομή και προσωρινή αποκατάσταση με πλάκα. Είναι εμφανής η παραμόρφωση του προσώπου στο κάτω τριτημόριο με επίπτωση, στην ομιλία και μάσηση (απώλεια δοντιών)

Ο ασθενής υπεβλήθει σε αποκατάσταση με ελεύθερο οστεοδερματικό κρημνό της περόνης. Το αγγειούμενο οστό αποκατέστησε το κεντρικό και αριστερό πλάγιο τμήμα της γνάθου, ενώ η δερματική νησίδα απεκατέστησε τον όγκο στην περιοχή του γενείου προσδίδοντας φυσιολογικό περίγραμμα προσώπου. Η προσθήκη εμφυτευμάτων 6 μήνες μετά την αποκατάσταση της γνάθου έδωσε λύση στο πρόβλημα οδοντοφυίας του ασθενούς.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΝΑΘΟΥ